Hvis du vil at trafikkskolen skal bestille time for deg, kan du gi skolen fullmakt til det ved å logge inn.

Ved oppmøte må vi vise gyldig legitimasjon. Du kan betale for oppkjøringen i forkant på Din side eller ved oppmøte. Det er billigere å betale på nett.

Det er du selv som er fører og har ansvaret for det som blir gjort under prøven. Prøven har flere deler eller oppgaver, og både kjøringen og de andre oppgavene må du løse selvstendig. 

Måten du løser oppgavene på, vurderes mest mulig som en helhet og resultatet blir bestemt når prøven er over. Du får vite om du bestod eller ikke med en gang og du får en skriftlig begrunnelse for resultatet.

Kjøretøy til prøven

 • Minibussen du kjører opp med, skal være minst 5,2 meter lang og ha tillatt totalvekt på minst 4000 kg
 • Bussen må være godkjent til formålet

Hva prøven omfatter

Du må utføre kontroll før kjøring når prøven begynner og kunne bruke fartsskriveren riktig. Du får en sikkerhetskontrolloppgave før du kjører.

Du kjører cirka 45 minutter under varierte veg- og trafikkforhold. Ruten du kjører, er fastsatt på forhånd

Sikkerhetskontrollen

 • Du blir bedt om å kontrollere for eksempel lys, bremser, varsellamper eller noe annet
 • I tillegg må du forklare hva som kan være årsak eller følge dersom noe er feil
 • Oppgaver du får mens du kjører
 • Du får beskjed i god tid om hvor du skal kjøre
 • For det meste ber sensor deg om å kjøre til navngitte steder som du finner skilt mot
 • Du blir også bedt om å snu, parkere og rygge

Vurderingen sensor gjør

Sensor vurderer om du har nådd målene godt nok til å trene videre på egen hånd

 • Det blir lagt vekt på at du kjører behagelig og økonomisk, og slik at kjøretøyet ikke blir utsatt for unødig slitasje
 • Du må samtidig greie å være oppmerksom på veg- og trafikkforholdene rundt deg
 • Kjøremåten skal være tydelig og sikker og gi god trafikkavvikling
 • Du må kjøre forutseende, ta hensyn til andres behov og legge opp til samhandling med andre trafikanter