På dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter.

Obligatorisk sikkerhetskurs på veg

Kurset er på 4 timer og skal bidra til at du kan kjøre over tid og under ulike forhold.
Du lærer blant annet om

  • å planlegge kjørerute
  • kontroll før og etter kjøring
  • samspillet mellom tungbilføreren og andre trafikanter
  • å motvirke ulykker
  • å kjøre slik at miljøskaden er minst mulig
  • å vurdere egen kjørekompetanse

Du er fritatt for dette kurset dersom du har klasse C1E fra før.

Kurs i sikring og merking av last

Kurset er på 2 timer. Det skal hjelpe deg til å

  • forstå hvor viktig det er å sikre og merke last
  • gi deg øvelse i ulike måter å sikre lasten på