Opplæringen for minibuss (D1) utgjør det første trinnet i klasse D1E.