På dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter. Hvor mange timer du skal bruke må tilpasses det behovet du har, men det er viktig at du øvelseskjører mye for å nå målet for trinnet (privat eller hos trafikkskole).

Sikkerhetskurs på veg

På dette trinnet skal du gjennomføre et sikkerhetskurs på 5 timer. Du skal blant annet:

  • planlegge en lengre kjøretur med motorsykkel
  • øve på å kjøre tydelig, sikkert og effektivt i variert veg- og trafikkmiljø
  • være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som motorsyklist også etter at du har fått førerkort