Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har, og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet. Gjennom øvelseskjøring, privat eller hos trafikkskole, skal du på dette trinnet lære å

  • gjøre deg klar for kjøring
  • sette i gang og stanse
  • gire og krypekjøre
  • styre, akselerere og bremse
  • foreta sikkerhetskontroll

Obligatorisk grunnkurs

Før du begynner på den praktiske opplæringen, må du ta 3 timer teoretisk opplæring hos en trafikkskole. Her lærer du blant annet 

  • hva kjøring med motorsykkel innebærer
  • hvordan du kan unngå ulykker
  • hva som er påbudt sikkerhetsutstyr og motorsykkelbekledning

Grunnkurset er det samme for klasse A1, A2 og A, og du trenger bare å gjennomføre kurset én gang. Det vil si at om du for eksempel har førerrett i klasse A1 og deretter tar opplæring for klasse A2, trenger du ikke gjennomføre dette kurset igjen.

Obligatorisk trinnvurdering

Mot slutten av trinn 2 skal du gjennomføre en trinnvurdering. Du og læreren din skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.