Timene vil bli lagt ut så snart de er klare. Hvis du vil at trafikkskolen skal bestille for deg, kan du gi skolen fullmakt til det ved å logge inn. 

Det er du selv som er fører og har ansvaret for det som blir gjort under prøven. Både kjøringen og de andre oppgavene må du løse selvstendig. Måten du løser oppgavene på, vurderes mest mulig som en helhet på hver av de to delene.

Ved oppmøte må vi vise gyldig legitimasjon. Du kan betale for oppkjøringen i forkant på Din side eller ved oppmøte. Det er billigere å betale på nett.

Motorsykkelen du kjører opp med, skal være godkjent for oppkjøring av Statens vegvesen. Du må selv skaffe motorsykkel, og de fleste leier kjøretøy av en trafikkskole.

Del 1: Ferdighetsprøve

Prøven består av en sikkerhetskontroll og en kontroll av motorsykkelen før du skal ut å kjøre oppgavene i ferdighetsprøven på lukket område.

Du begynner med sikkerhetskontrollen hvor du får én oppgave som skal løses praktisk, og én som er kunnskapsrettet. Du blir bedt om å kontrollere for eksempel lys, bremser eller varsellamper. I tillegg må du forklare hva som kan være årsak eller følge dersom noe er feil.

Ferdighetsprøven består av 5 oppgaver du må løse på lukket område:

  1. Krypkjøring og balanse
  2. Svingteknikk
  3. Effektiv bremsing
  4. Unnastyring
  5. Bremsing i sving

Del 2: Trafikal prøve

Under den trafikale delen av prøven kjører du en rute med varierte veg- og trafikkforhold, som er planlagt på forhånd. Sensor vil gi deg beskjed underveis om hvor du skal kjøre.

Etter prøven

Du får vite om du bestod eller ikke med en gang prøven er ferdig. Du får en skriftlig begrunnelse for resultatet som du kan ta med deg. Sensor vurderer:

  • om du har nådd målene godt nok til å trene videre på egen hånd
  • om du har god behandling av kjøretøyet og unngår å påføre unødig slitasje
  • om du er oppmerksom på veg- og trafikkforholdene rundt deg
  • om kjøremåten din er tydelig, sikker og gir god trafikkavvikling
  • om du kjører forutseende, tar hensyn til andres behov og legger opp til samhandling med andre trafikanter