Du skal blant annet kunne

  • velge kjøremåter med lav risiko
  • motvirke at det skjer ulykker
  • være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som bilfører også etter at du har fått førerkortet

Obligatorisk kurs i sikring og merking av last

Kurset er på 2 timer og skal hjelpe deg til å forstå hvor viktig det er å sikre og merke last. Du skal også lære måter å sikre lasten på.

Obligatorisk sikkerhetskurs på vei

Kurset er på 3 timer. Her skal du blant annet få utvikle kjørekompetansen din og reflektere over erfaringen din med å kjøre bil og tilhenger.