Hvis du vil at trafikkskolen skal bestille time for deg, kan du gi skolen fullmakt til det ved å logge inn.

Ved oppmøte må vi vise gyldig legitimasjon. Du kan betale for oppkjøringen i forkant på Din side eller ved oppmøte. Det er billigere å betale på nett.

Det er du selv som er fører og har ansvaret for det som blir gjort under prøven. Prøven har flere deler og oppgaver, og du må både kjøre og løse oppgavene selvstendig. Måten du løser oppgavene på, vurderes mest mulig som en helhet. 

Resultatet blir bestemt når prøven er over, og du får vite om du bestod eller ikke med en gang. Du får en skriftlig begrunnelse for resultatet.

Kjøretøy til prøven

  • Bilen du kjører opp med, skal ha tillatt totalvekt ikke over 3500 kg og ha minst fire sitteplasser
  • Den må være godkjent av Statens vegvesen
  • Tilhengeren skal være minst like høy og bred som bilen, ha tillatt totalvekt på minst 1500 kg og være lastet med flere kolli som til sammen veier minst 300 kg
  • Summen av tillatt vekt for bilen og tillatt vekt for tilhengeren må være over 3500 kg
  • Kjøretøyet må være spesielt godkjent for oppkjøring, så det må du leie av trafikkskolen.

Hva prøven omfatter

Du må utføre tilkopling av tilhenger og kontroll før kjøring når prøven begynner. Du får en sikkerhetskontrolloppgave før du kjører. Da kan du bli bedt om å kontrollere for eksempel lys, bremser, varsellamper eller noe annet. I tillegg må du forklare hva som kan være årsak eller følge dersom noe er feil.

Du kjører om lag 40 minutter under varierte veg- og trafikkforhold. Ruten du kjører, er fastsatt på forhånd. Du må kople fra tilhengeren ved slutten av prøven.

Oppgaver mens du kjører

Du får beskjed i god tid om hvor du skal kjøre. For det meste ber sensor deg om å kjøre til navngitte steder som du finner skilt mot, men du blir også bedt om å snu, parkere og rygge.

Vurderingen sensor gjør

Sensor vurderer om du har nådd målene godt nok til å trene videre på egen hånd.

  • Det blir lagt vekt på at har god kjøretøybehandling og greier å kjøre behagelig og økonomisk
  • Du må beherske snuing og rygging med tilhenger, og eventuell bruk av hjelp
  • Du må greie å være oppmerksom på veg- og trafikkforholdene rundt deg, og de spesielle utfordringene kjøring med tilhenger gir
  • Kjøremåten skal være tydelig og sikker, og gi god trafikkavvikling
  • Du må kjøre forutseende, ta hensyn til andres behov og legge opp til samhandling med andre trafikanter