Obligatorisk sikkerhetskurs i naturen

På trinn 4 skal du gjennomføre 7 timer sikkerhetskurs i naturen. Her skal du lære å gjøre gode forberedelser før kjøring, hvordan ta gode valg under kjøring og aktuelle nødtiltak og førstehjelp ved ulykke.

Kurset begynner med 2 timer opplæring i å gjøre forberedelser før kjøring. Av de resterende 5 timene skal minst 3 timer være selvstendig sammenhengende kjøring i og utenfor løype, delvis med opplastet slede.

Privat øvelseskjøring

Før du øvelseskjører privat, må du undersøke hvilke regler som gjelder lokalt.