Obligatorisk grunnkurs

På trinn 2 skal du begynne med å ta et 3 timers obligatorisk grunnkurs hos en trafikkskole. Her skal du blant annet lære om motorferdsel i fjellet, bekledning under kjøring og hva du skal ha med av sikkerhetsutstyr på tur.

Obligatorisk praktisk opplæring

Når du har tatt grunnkurset, skal du gjennomføre 3 timer praktisk opplæring hos en trafikkskole. Du skal bli kjent med snøscooteren og bli bevisst på utfordringer ved bruk av snøscooter ved lave temperaturer og i ulike miljø. Du kommer blant annet til å lære grunnleggende kjøreteknikk, vedlikehold av snøscooteren og sikkerhetskontroll.

Privat øvelseskjøring

Før du øvelseskjører privat, må du undersøke hvilke regler som gjelder lokalt.

Obligatorisk trinnvurdering

Mot slutten av trinnet skal du og læreren din sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.