Obligatorisk grunnkurs

På trinn 2 skal du begynne med å ta et 3 timers obligatorisk grunnkurs hos en trafikkskole. Her skal du blant annet lære om motorferdsel i fjellet, bekledning under kjøring og hva du skal ha med av sikkerhetsutstyr på tur.

Obligatorisk praktisk opplæring

Når du har tatt grunnkurset skal du gjennomføre 3 timer praktisk opplæring hos en trafikkskole. Du skal bli kjent med snøscooteren, og bli bevisst på utfordringer ved bruk av snøscooter i lave temperaturer og i ulike miljø. Du kommer blant annet til å lære grunnleggende kjøreteknikk, vedlikehold av snøscooteren og sikkerhetskontroll.

Privat øvelseskjøring

Før du øvelseskjører privat, må du undersøke hvilke regler som gjelder lokalt.

Obligatorisk trinnvurdering

Mot slutten av trinn 2 skal du gjennomføre en trinnvurdering. Du og læreren din skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.