Obligatorisk opplæring

Obligatorisk opplæring

I trinn 3 skal du gjennom 4 timer obligatorisk opplæring. Av dette er minst 3 timer egenkjøring i variert terreng. Du lærer blant annet å

  • tilpasse kjøringen til terreng, føre og andre brukere av naturen (dyreliv, natur og miljø).
  • forstå veltefaren i ulendt terreng og løssnø.
  • kjøre med passasjer og med opplastet tilhengerslede, og hvilke utfordringer som er knyttet til det.

Privat øvelseskjøring

Før du øvelseskjører privat, må du undersøke hvilke regler som gjelder lokalt.

Obligatorisk trinnvurdering

Mot slutten av trinn 3 skal du gjennomføre en trinnvurdering. Du og læreren din skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.