På dette trinnet skal du blir så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter. Hvor mange timer du skal bruke må tilpasses det behovet du har, men det er viktig at du øvelseskjører mye for å nå målet for trinnet (privat eller hos trafikkskole).

Obligatorisk sikkerhetskurs på veg

Du må gjennomføre 4 timer obligatorisk sikkerhetskurs på veg. Her skal du skal blant annet øve på å

  • kjøre i tettbygd strøk og på landeveg
  • velge kjøreruter som er sikre og til minst mulig ulempe for andre
  • reflektere rundt dine egne erfaringer og sikker transport med moped