Hvor mange timer du skal bruke på dette trinnet, må tilpasses det behovet du har. Gjennom øvelseskjøring, privat eller hos trafikkskole, skal du på dette trinnet lære å

  • gjøre deg og mopeden klar for kjøring
  • sette i gang og stanse
  • gire og krypekjøre
  • styre, akselerere og bremse
  • foreta sikkerhetskontroll

Obligatorisk opplæring

Før du begynner på den praktiske opplæringen, må du ta 3 timer teoretisk opplæring hos en trafikkskole. Her får du en grunnleggende forståelse for hva kjøring med moped innebærer.

Obligatorisk trinnvurdering

Mot slutten av trinn 2 skal du gjennomføre en trinnvurdering. Du og læreren din skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.