Du kan også fylle ut søknaden på papir (PDF) og sende den til oss. 

Teoriprøven er den avsluttende prøven i klasse AM 146, så du må ha gjennomført all obligatorisk opplæring, og den må være registrert før du tar teoriprøven. I tillegg må vandelen din være godkjent, og du må ha fylt 16 år. Du kan sjekke status på vandel og opplæring på Din side.

Du må bestille time til teoriprøven. Ved oppmøte må du vise gyldig legitimasjon og betale teoriprøven. I vårt eksamenslokale besvarer du oppgavene på en pc, og du vil få resultatet med en gang du har levert.