Du kan også fylle ut søknaden på papir og sende den til oss. 

Teoriprøve er avsluttende prøve i klasse AM 146, så all obligatorisk opplæring må være gjennomført og registrert før teoriprøven. I tillegg må vandel være godkjent og du må ha fylt 16 år. Du kan sjekke status på vandel og opplæring på Din side.

Ved oppmøte må du vise gyldig legitimasjon og betale teoriprøven. Noen trafikkstasjoner kan ha begrensede åpningstider for teoriprøver. I vårt eksamenslokale besvarer du oppgavene på en pc, og du vil få resultatet med en gang du har levert.