Ved oppmøte må vi vise gyldig legitimasjon. Du kan betale for oppkjøringen i forkant på Din side eller ved oppmøte. Det er billigere å betale på nett.

Det er du selv som er fører og har ansvaret for det som blir gjort under prøven. Prøven har flere deler eller oppgaver, og både kjøringa og de andre oppgavene må du løse selvstendig. Måten du løser oppgavene på, vurderes mest mulig som en helhet.

Resultatet blir bestemt når prøven er over, og du får vite om du bestod eller ikke med en gang. Du får en skriftlig begrunnelse for resultatet.

Kjøretøy til prøven

  • Traktoren du kjører opp med, skal være godkjent av Statens vegvesen.
  • Du må selv skaffe kjøretøy. De fleste leier kjøretøy av en trafikkskole.

Hva prøven omfatter

Du må utføre tilkopling av tilhenger og kontroll før kjøring når prøven begynner. Du kjører 45 minutter under varierte veg- og trafikkforhold. Ruten du kjører, er fastsatt på forhånd

Du får en sikkerhetskontrolloppgave før kjøringen. Du blir bedt om å kontrollere for eksempel lys, bremser, varsellamper eller noe annet. I tillegg må du forklare hva som kan være årsak eller følge dersom noe er feil.

Du må kople fra tilhengeren ved slutten av prøven. Måten du gjør deg selv og kjøretøyene klar før kjøringen, og måten du avslutter og sikrer kjøretøyene på etterpå, er også en del av prøven.

Oppgaver mens du kjører

Du får beskjed i god tid om hvor du skal kjøre. Du blir for det meste bedt om å kjøre til navngitte steder som du finner skiltene mot. Du blir blant annet bedt om å snu, parkere og rygge.

Vurderinger sensor gjør

Sensor vurderer om du har nådd målene godt nok til å trene videre på egen hånd

  • Det blir lagt vekt på at du har god kjøretøybehandling og unngår å påføre kjøretøyene unødig slitasje
  • Du må beherske snuing og rygging med tilhenger og eventuell bruk av hjelp
  • Du må greie å være oppmerksom på veg- og trafikkforholdene rundt deg
  • Kjøremåten skal være tydelig og sikker og gi god trafikkavvikling
  • Du må kjøre forutseende, ta hensyn til andres behov og legge opp til samhandling med andre trafikanter