Du skal blant annet lære om

  • traktorens kjøreegenskaper
  • kjøreteknikk
  • sikker kjøremåte i ulike trafikkmiljø
  • å vurdere egen førerkompetanse.

Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet.

Obligatorisk trinnvurdering

Trinn 3 blir avsluttet med en trinnvurdering. Du og læreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.