Det gjelder uansett om du gjør det i forbindelse med arbeidet ditt eller på fritiden.

Du får yrkessjåførkompetanse ved å gjennomføre grunnutdanningen og bestå en teoriprøve. Du må vedlikeholde kompetansen og delta på etterutdanning hvert femte år.

For læresteder