Du vil være underlagt kravet selv om transporten kun utgjør en liten del av dine arbeidsoppgaver/fritid, dersom hovedformålet med transporten er transporten i seg selv.

Det har ingen betydning om det er løyvepliktig transport, «egentransport» eller interntransport som utføres.

Om du ønsker å utføre både gods- og persontransport må du ha yrkessjåførkompetanse for begge områder. Les mer om kravet om yrkessjåførkompetanse.

Hvem omfattes ikke av ordningen?

Privat bruk av tunge kjøretøy omfattes ikke av kravet om yrkessjåførkompetanse, eksempelvis om du har minibuss som familiebil eller skal trekke campingvogn med en lett lastebil.

Hva er vederlag?

Med «vederlag» menes enhver form for vederlag/betaling/lønn i forbindelse med utførelse av person- eller godstransport. Hvilket betalingsmiddel som benyttes, eller hvilken form vederlaget betales i, er ikke avgjørende. Tjenester eller ytelser anses også som vederlag, eksempelvis byttehandel. Det er ikke avgjørende om sjåføren har til hensikt å oppnå en fortjeneste eller ikke.

Når transportør, bileier eller firma tar betaling for å utføre transport krever det at sjåføren har yrkessjåførkompetanse, uavhengig av om sjåføren mottar noen form for vederlag eller ikke.