Prosjektet strekker seg fra krysset Kveldsro Terrasse/Markalleen til krysset Professor Kohts vei/Gamle Drammensvei. Strekningen er ca. 1250 m lang og planområdet ligger i Bærum kommune.

Prosjektet hadde byggestart 2018 og planlagt ferdigstillelse i 2020. Reguleringsplan for fv. 604 mellom Markalleen og Gamle Drammensvei ble vedtatt av Bærum kommunestyret 28.01.2015.  

Fylkesveg 604 Professor Kohts vei er en del av regional sykkelveg langs E18 mellom Sandvika og Oslo. Når dette prosjektet er ferdig utbygget, vil det være sammenhengende sykkelfelt på nordsiden av E18 mellom Høvik og Lysaker.

Prosjektet utføres i regi av Statens vegvesen.