«Årets anlegg» er landets mest prestisjetunge pris for bygg- og anleggsbransjen.

Gulli bru

Gulli bru er utført som enhetspriskontrakt med samhandling av Skanska Norge AS. Brua inngår i E16 Kløfta – Kongsvinger-prosjektet – og ble tatt i bruk 27. november i fjor. Brua er 21.500 tonn tung og 741 meter lang over Glomma mellom Fulu (Sør-Odal kommune) og Gulli (Kongsvinger).

Gulli bru er bygget med fremskyvningsmetode (se video), en teknikk som bare er brukt to ganger tidligere i Norge. Brua støpes i seksjoner (deler) i en spesialform på land, før de skyves ut på brupilarene. Denne prosessen gjentas inntil brua er over på den andre siden av elva.

 

Strindheimtunnelen

Strindheimtunnelen i Trondheim er også nominert. Løsmassetunnelen som inngår i prosjekt E6 Trondheim – Stjørdal, er utført i totalentreprise av NCC Construction AS.

Strindheimtunnelen ble åpnet 24. juli 2014 – og går fra Nyhavna i Trondheim til Strindheim. Den blir en del av riksveg 706 (tidligere E6), den nye hovedinnfartsåren til Trondheim nordfra og vil avlaste Innherresvegen. 

Tunnelen er 2,5 km lang: 2,1 km lang fjelltunnel fra Strindheim til Møllenberg, knapt 100 meter lang betongtunnel på Strindheim og 350 meter betongtunnel på Møllenberg. Det er hentet ut 387.000 fm3 (fast fjell) og 696.600 am3 (løst fjell) fra anlegget.

Byggestart var i juni 2010, med gjennomslag i fjelltunnelen i oktober 2012. Mellom 20-25 000 kjøretøy i døgnet bruker tunnelen, som har to parallelle løp – to felt i hver kjøreretning.

Strindheimtunnelen er omtalt som et av Norges mest utfordrende vegprosjekter. Blant utfordringene har vært nye byggemetoder i kvikkleire, sprenging under flere tusen beboere og tynn overdekning mellom tunnelløp og dagsone. Det har vært gjennomført midlertidig flytting av verna hus på Møllenberg, samt det har vært stor trafikkavvikling tett inntil anleggsarbeidene.

 

Sokna - Ørgenvika

Rv. 7 Sokna -Ørgenvika, som er utført av Hæhre Entreprenør AS for Statens vegvesen, er også nominert til å bli årets anlegg. Hensikten med prosjektet var i hovedsak å korte ned avstanden og reisetiden mellom Hønefoss/Oslo-området og Hallingdal, som nå har fått to mil og 20 minutt kortere reisetid.

Arbeidet med den 17 kilometer lange vegen startet i 2011 og ble åpnet 27. juni i fjor.

Vegvesen, prosjektleder og prosjektet fikk mye ros da prosjektet var ferdig flere måneder før tiden og billigere enn først beregnet. Anlegget har kostet 280 millioner kroner mindre enn først antatt (1,56 milliarder 2011-kroner).

 

Avgjøres i mars 

Avgjørelsen kommer onsdag 18. mars på Byggegallaen i forbindelse med Byggedagene 2015. Det er Byggeindustrien, BNL og EBA som står bak Byggedagene.