Saken gjelder trafikanter som har brukt kredittkort som betalingsmiddel ved de nevnte bomstasjonene. De har nå blitt trukket for passeringer for inntil seks måneder tilbake i tid.

Dette har skapt en del usikkerhet blant de kundene som er blitt berørt. Det gjelder om lag 180.000 passeringer i dette tidsrommet. Til sammenligning passerer det om lag ni millioner kjøretøy gjennom disse bomstasjonene i løpet av et halvt år, hvilket tilsvarer cirka to prosent.  

Feil i transaksjonsfilen
- Det har skjedd en feil i transaksjonsfilen fra kortleserne på disse bomstasjonene, slik at innbetalingene ikke er blitt registrert i transaksjonssystemene. Da feilen ble oppdaget ble det umiddelbart sendt ut belastninger til alle kredittkort som var blitt brukt. Ved trekket som ble gjort var alle passeringene summert til en totalsum uten at kundene fikk informasjon om trekket på forhånd, forteller sjefingeniør Geir Kalheim i Statens vegvesen.

Kontakt bomselskapet
- Vi beklager at det dessverre har ført til ulemper for noen, sier Kalheim.

Statens vegvesen anbefaler at den enkelte kan ta kontakt med sitt bompengeselskap via epost eller brev hvis de ønsker å få oversikt over passeringene, og eventuelt få veiledning i sakens anledning.