Del veiene-skiltene ble testet av Transportøkonomisk Institutt (TØI) i Maridalsvegen i Oslo i fjor, en veg som er mye brukt av treningssyklister. Sørkedalsvegen var kontrollstrekning.

 

Thor Hushovd oppfordrer både syklister og bilister til å ta hensyn til hverandre og dele veien.Thor Hushovd oppfordrer både syklister og bilister til å ta hensyn til hverandre og dele veien.

Mindre aggresjon med Del veien-skilt

Evalueringen fra TØI viste at både bilister og syklister ble mer hensynsfulle ovenfor hverandre, og at flere bilister kjørte forbi med god avstand.

- Med kampanjeskilt langs vegen treffer vi folk akkurat når de kjører eller sykler, altså når de utfører den atferden vi ønsker å påvirke. Vi håper skiltene kan bidra til at både bilister og syklister tar mer hensyn til hverandre, søker blikk-kontakt og gir tydelige tegn, sier Signe Gunn Myre, prosjektleder i Statens vegvesen.

Målet med Del veien-kampanjen er å redusere konfliktnivået og forebygge at det skjer alvorlige ulykker. Aggresjonen oppstår ofte når bilister føler de blir hindret, og når syklister opplever å bli sneiet. Ulykkene skjer når syklister blir oversett.

Treningssyklister har lik rett til vegen

Del veien-kampanjen har så langt appellert best til syklistene, viser evalueringen. Bilistene har ikke vært like lydhøre for budskapene.

-Gang-og sykkelvegene er beregnet for skolebarn og andre som er ute på en rolig tur. De er ikke bygd for så rask fart som treningssyklistene holder. Syklister og bilister må derfor dele vegen, og samarbeide for å få til god flyt og unngå farlige situasjoner og alvorlige ulykker, sier Myre.

Nå flyttes også budskapet inn i bilen, gjennom radioen. Nye radiospotter skal forklare regelverket, og på den måten bidra til å dempe konfliktnivået.

-For å lykkes med å nå ut til bilistene, må vi komme så tett på som mulig, der aggresjonen utarter, og der syklister kan bli oversett i dødvinkelen eller sneiet ved farlige forbikjøringer. I år snakker vi derfor aller mest bilistene, det er der vi ser at utfordringene er størst nå, sier Myre.

160 Del veien-skilt blir nå montert over hele landet. Her fra Tusenfryd i Akershus.160 Del veien-skilt blir nå montert over hele landet. Her fra Tusenfryd i Akershus.

Vi sykler oftere og lengre

Nye tall fra evalueringen av Del veien-kampanjen viser at vi sykler oftere og lengre enn før. Det betyr at stadig flere bilister og syklister må dele på vegen.

-Vi legger til grunn at sykkelbruken fortsatt skal øke. Evalueringen av kampanjen så langt viser at vi lykkes med å balansere budskapene, og ikke skremmer noen fra å sykle. Folk sykler som aldri før, og kampanjen blir både sett og forstått, sier Myre.