– Ta deg tid til å finne igjen den sikre godfølelsen på motorsykkelen, og kjør med gode sikkerhetsmarginer, sier seksjonsleder Torgeir Haugen i Statens vegvesen.

Selv om de fleste alvorlige MC-ulykkene skjer i juni og september, har det også vært flere ulykker med motorsykkel i april og mai de siste åra. Flere motorsyklister ble skadet i ulykker på Østlandet sist helg.  Nå spår meteorologene pent vær mange steder til helga. Det betyr flere motorsykler på vegene, og dermed risiko for flere motorsykkelulykker.

- Kjør rolig i 50 mil

MC-førere har ofte litt rustne kjøreferdigheter etter en lang vinter da motorsykkelen har stått parkert. Motorsyklistenes egen organisasjon, NMCU, ber MC-førerne kjøre rolig med ekstra gode marginer de første 50 milene når de finner fram motorsykkelen.

- Det er et godt råd, sier Torgeir Haugen.

Mens tallet på drepte og hardt skadde i trafikken totalt har gått ned på landsbasis de siste ti årene, viser statistikken en mer stabil utvikling for ulykker med drepte og hardt skadde med tung MC. En MC-fører har 12 ganger større sjanse for å bli involvert i en alvorlig trafikkulykke, enn en bilfører. MC-førere har liten beskyttelse utover hjelm og kjøredress. Når ulykkene først skjer, blir skadene raskt alvorlige.

MC-førerfeil

En analyse av dødsulykkene på tung MC fra 2005-2009 viser at motorsyklisten gjorde en avgjørende feil i 66 prosent av dødsulykkene. I 20 prosent av ulykkene var motparten ansvarlig. Feil med vegen, som olje i vegbanen, løs grus, ujevnheter og hull i vegdekket, var avgjørende for seks prosent av ulykkene.

- De fleste alvorlige ulykkene er utforkjøringsulykker. Førerfeil og manglende teknisk ferdighet er vanlige forklaringer. Samtidig hadde MC-føreren mindre enn to års kjøreerfaring, sier Haugen.

Han kommer med følgende råd til MC førere og bilister.

  • MC-førere: Kjør med gode sikkerhetsmarginer og sørg for nødvendig handlingsrom i kjøringen. Mange ulykker skjer når MC føreren ikke behersker farten og kjører med for små sikkerhetsmarginer.
  • Gjør deg synlig i trafikken. Det er god trafikksikkerhet å bruke hjelm og kjøreutstyr med refleks og synlige farger.
  • Bilfører: Vær oppmerksom. En typisk kollisjon mellom bil og motorsykkel skjer når bilføreren svinger til venstre uten å se eller feilberegne farten til motorsykkelen. De skjer også flere kollisjoner når bilen skifter felt i lav hastighet.

 Kjøreteknikk

- Hva gjør Statens Vegvesen for at MC-førerne skal bli bedre motorsyklister?

- Vegvesenet har overordnet ansvar for at MC-elever får den opplæringen de har krav på. De siste ti årene har vi lagt vekt på kjøreteknisk kompetanse for å motvirke utforkjøringsulykkene. I det videre arbeidet skal vi legge mer vekt på å trene MC-førerkortkandidatene på å ta gode strategiske og taktiske valg i trafikken, sier Haugen.

Han legger vekt på at Vegvesenet ikke alene kan gjøre motorsyklistene tryggere i trafikken.

- Et godt samarbeid med trafikkskolene er avgjørende. Politiet har en viktig jobb i forhold til kontroll av fart og kjøreadferd. Vi har også et godt samarbeid med Trygg trafikk og NMCU, sier Haugen.

Sammen med NMCU har Vegvesenet laget en egen MC-strategi med oppfølgingstiltak for å bedre trafikksikkerheten for motorsyklister. Strategien har 21 ulike tiltak som skal gjennomføres for trafikantene, vegen og kjøretøyet. Du finner strategien her.