Ivar Hol og Per Brandli fra driftsseksjonen i Statens vegvesen Møre og Romsdal er denne uka i Stjørdal for å teste ulike typer dekk for vogntog. Teorien er at vogntog med harde dekk bruker lenger tid på å stoppe enn vogntog med myke dekk. Det fikk de bevist gjennom testene på Lånkebanen. To helt like vogntog med nøyaktig lik tyngde kjører i 50 km/t ned bakken og starter nedbremsing samtidig. Men vogntoget med de myke dekkene klarer å stoppe mange meter før det andre vogntoget. Ved høyere hastigheter og glattere vegbane er det grunn til tro at forskjellen ville vært vesentlig større.

-  Hvis det hadde vært en fotgjenger vogntogene stoppet for så hadde kanskje det ene vogntoget klart å stoppe i tide, mens det andre vogntoget ikke hadde klart det, sier Hol. De harde dekkene er slitesterke og dermed billigere i drift, mens de myke dekkene slites ned raskere og må byttes oftere. Det er derfor denne dekktypen er populær spesielt på utenlandske vogntog som er vant til helt andre føreforhold, men også i økende grad på norske.

-  Dette er en skremmende utvikling. Denne dekktypen er ikke egnet på glatt føre, sier Hol. Hans mål er at den harde dekktypen blir forbudt i Norge.
For to år siden på E136 mellom Ålesund og Dombås telte Statens vegvesen og bilbergingsfirmaene de fastkjørte vogntoga som behøvde bilberging. De utenlandske utgjorde 22 prosent av vogntogtrafikken på E136, men representerte 33 prosent av de som må ha bilberging. De kjørte altså oftere ut av vegen enn de norske vogntogene.

Resultatet av testene blir publisert i en FoU-rapport (forskning- og utviklingsrapport) skrevet av SINTEF som kan danne grunnlaget for en lovendring. I fjor gjorde de tester på hva hardheten på dekkene har å si for trekkraften og da ble resultatet at vogntoget får dårligere veggrep opp bratte og glatte bakker med harde dekk enn med myke dekk. Per i dag er eneste krav til vogntogsjåfører i Norge at de har med seg kjettinger og at dekkene har en minimum mønsterdybde på 3 mm. I vårt naboland Sverige er det krav om minimum mønsterdybde på 5 mm og at en viss prosent av den totale vekten på kjøretøyet er på drivakselen. De må altså sørge for at lasten er fordelt på en god måte.