Høringen går ut i dag, med høringsfrist 13. februar.

- Vi har de senere årene tatt i bruk nye kontrollmetoder som målretter og effektiviserer kontrollene våre, sier direktør for trafikant- og kjøretøyavdelingen Kjell Bjørvig.

Der Statens vegvesen tidligere brukte tid på å kontrollere tilfeldige kjøretøy, lar vi nå de lovlydige kjøre videre og kontrollerer bare de som kjører rundt ulovlig. Kontrollene våre er viktige trafikksikkerhetstiltak, der vi luker ut potensielt farlige biler. Til enhver tid kjører det rundt over 200.000 biler som ikke har tingene i orden. – Disse er vi nå i en mye bedre posisjon til å ta, sier Bjørvig.

Utdatert dagen etter

Statens vegvesens kontrollører ser også at flere av de som blir stoppet har riktig oblat, men likevel har mangler som de må ordne opp. Oblatene er bare et bevis på at alt er i orden den dagen det blir utstedt - dagen etterpå kan for eksempel forsikringen ikke være gyldig lenger. - Den teknologiske utviklingen gjør at vi kan bli mer effektive, og avslutte en kostbar og gammeldags ordning, sier Bjørvig.

- Vi får et helt annet volum på kontrollene våre.  Tallene viser at bare i Oslo scannet og kontrollerte vi nærmere 44.000 personbiler i fjor med det nye utstyret i bruk, mot nærmere 10.500 året før, fortsetter Bjørvig. - Vi avskiltet også 822 mot 334.

Høring først

Statens vegvesen har nå fått den formelle godkjenningen fra Samferdselsdepartementet til å sende forslaget om å fjerne oblatordningen ut på høring. Går alt etter planen, vil ikke bilistene få tilsendt de årlige oblatene i sommermånedene i år.

Dette må du ha i orden til enhver tid:

  • bilen må ha blitt godkjent i EU-kontroll
  • bilen må ha ansvarsforsikring
  • årsavgift og eventuell omregistreringsavgift (ved kjøp og salg) må være betalt
  • bilen må ikke være meldt stjålet
  • bilen må ikke være begjært avskiltet