Arbeidet vil pågå hver natt i tre netter fra kl. 23.00 – 05.30.

Første natt vil det vestgående kjørefeltet bli stengt siden arbeidet skal foregå over denne vegbanen. Trafikken vestover vil bli stoppet før Haumyrheitunnelen for venting på ledebil. Trafikken østover vil bli stoppet i bakken ned mot Vige for samme løsning, venting på ledebil. All trafikk vil bli ledet over den gamle Varoddbrua.

Neste natt vil samme løsning omfatte stenging av østgående vegbane, og siste natt vil igjen vestgående vegbane stenges. 

De fire elementene skal løftes på plass av en kran som har løftekapasitet på 500 tonn. Den skal plasseres midt i anleggsområdet mellom øst- og vestgående vegbane. Den løfter elementene i løftekroker som er festet til elementenes toppdekke. 

I tillegg til de søylene som elementene skal hvile på er det montert midlertidige søyler som skal understøtte bruelementene frem til de er ferdig sveises sammen. De midlertidige søylene er gule og vises på vedlagte bilder.

Kontaktperson:

Første og tredje natt vil byggeleder Janicke Nicolaisen være på stedet, tlf. 48217322

Andre natt vil kontrollingeniør Dag Kittel Aasen være på stedet. Tlf. 95708449