Dette arbeidet medfører betydelige begrensninger for lokaltrafikken i boligområdene på Søm, Strømme, Dvergsnes, Odderhei og Tømmerstø fordi Sømsveien mellom Varoddbrua og Rona stenges for lokaltrafikk. Dette gjelder spesielt i morgenrushet når folk skal ut av områdene der de bor og videre til jobb. 

Prioritering av kollektivtrafikk

Statens vegvesen har et godt samarbeid med Kristiansand kommune, Agder fylkeskommune og Agder kollektivtrafikk for å håndtere de trafikkutfordringene som kan oppstå i forbindelse med arbeidet. 

For å gi kollektivtrafikken prioritet er det bestemt at nordre del av Strømmeveien stenges ved Strømme senter i retning Rona for all annen trafikk om morgenen. Samtidig styrkes kollektivtilbudet på linje M3 og M4 for å øke busskapasiteten ut av boligområdene. 

Vi oppfordrer alle som har mulighet til det å gå, sykle eller ta buss, for å minske de trafikale utfordringene som vil kunne oppstå i området.

Informerer bredt og tidlig

De største arbeidsplassene i området: NOV, MHWirth og Kristiansand kommune har fått eget infomateriell fra oss slik at de kan informere sine ansatte direkte via egne kanaler. 

Vedlagte nærinfo blir distribuert til alle postkasser i Randesund og Høvåg mandag-torsdag denne uken, og vedlagte plakat blir hengt opp ved flere offentlige steder som klubbhus, butikker o.l.