– Etter planen skulle anbudet legges ut før jul. Dialogen med næringen på senhøsten har gitt oss mange gode innspill vi ønsker å ta med oss videre. Det viktigste innspillet vi fikk fra rederinæringen, var at de ønsket mer tid fra utlysning til oppstart, og spesielt fra kontraktsignering til driftsoppstart. Vi har derfor i dag sendt Samferdselsdepartementet brev der vi anbefaler mer tid før driftsoppstart i neste kontrakt, til beste for næringen og framtidige brukere av ferjene mellom Bodø og Lofoten, sier avdelingsdirektør for ferje i Statens vegvesen, Edvard Thonstad Sandvik.

 – Vi har store ambisjoner, og er utålmodige etter å komme i gang med det neste steget i det grønne skiftet og ta i bruk morgendagens løsninger. Miljøaspektet er svært viktig for oss, legger han til.

 

M/S Bodø ved kai i Bodø. Ferja skal, sammen med M/F Landegode og M/F Værøy, avløses av verdens første storskala hydrogenferjer. Foto: Lars Olve HesjedalM/S Bodø ved kai i Bodø. Ferja skal, sammen med M/F Landegode og M/F Værøy, avløses av verdens første storskala hydrogenferjer. Foto: Lars Olve Hesjedal

 

Dette er prosjektet

Ferjesambandet mellom Bodø og Røst-Værøy-Moskenes blir landets første storskala hydrogensamband, noe som vil si at 85 prosent av energien på de to hovedferjene skal hentes fra hydrogen.

 

– Dette blir en milepæl i den maritime bransjen, og det er nettopp derfor vi har gått uvanlig bredt og bedt om innspill i forberedelsen til anbudet. Vi har store ambisjoner, sier Sandvik.

 Glade for innspill

Vanligvis er det rederier med underleverandører som blir invitert til leverandørkonferanser og dialogkonferanser i det innledende arbeidet til et anbud.

 

I forkant av denne konkurransen var også potensielle hydrogenprodusenter, utstyrsleverandører, berørte kommuner og interesseorganisasjoner blant deltakerne.

 

– Vi gikk uvanlig bredt ut nettopp fordi anbud med krav til hydrogen er noe nytt i ferjesammenheng og i maritim sammenheng generelt, og her kom deltakerne på dialogkonferansen med mange innspill. Det var nettopp dette vi ønsket. Vi har anbefalt Samferdselsdepartementet å gi nye rammer knyttet til tidspunkt for oppstart av ny kontrakt, basert på innspill fra næringen. Så snart Samferdselsdepartementet har vurdert dette, vil Statens vegvesen lyse ut konkurransen.

 

– Kravet om 85 prosent hydrogen på de to hovedferjene har vi ikke planlagt å endre på, avslutter Sandvik.

Kontaktperson: Edvard Thonstad Sandvik, edvard.sandvik@vegvesen.no, tlf 93065211