– Barna våre er dyrebare, vi har ingen å miste, sa kommunikasjonsleder Ellinor Tørud da Statens vegvesen og Trygg Trafikk lanserte tiltaket «Slik sikrer du barn i bil» for innvandrerforeldre på Østensjø Helsestasjon i Oslo.

Internasjonalt samfunn

På norske veier finner vi trafikanter fra alle verdens hjørner. Nå tilbyr Statens vegvesen informasjonsmateriell om sikring av barn i bil på polsk, arabisk, tigrinja og somali i tillegg til norsk og engelsk. Materialet består av brosjyre og plakater som viser hvordan vi sikrer små, og litt større, barn.

Støtter nullvisjonen

I 2016 startet Vegvesenet arbeidet med tverrkulturell kommunikasjon med å invitere til workshop for å finne måter å nå fram til trafikanter som ikke snakker norsk. Samarbeidet med Trygg Trafikk om sikring av barn i bil er ett av flere tiltak som er gjennomført disse tre årene.

Trygg Trafikk undersøkte i 2018 hvordan vi sikrer barn mellom 4 og 7 år i bil. Resultatet viste at fire av ti ikke sikret barnet sitt i bil, eller sikret barnet feil. Erfaringen viser at foreldre med innvandrerbakgrunn er overrepresentert blant de som sikrer barna feil, eller ikke sikrer dem i det hele tatt.

Demokratisk rettighet

– Alle har rett til informasjon og kunnskap om trafikksikkerhet. Nå vil vi nå dem som ikke har fått den norske trafikksikkerhetskulturen i ryggmargen gjennom opplæring i barnehage og skole. Vi må nå alle innbyggere for å ha mulighet til å innfri visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken, sier Tørud.

Hun forteller at Vegvesenets erfaring er at ikke alle kjenner til reglene for sikring av barn i bil, og at det kan være en av årsakene til at mange ikke har godkjente barnestoler. Andre har manglende forståelse for den norske trafikksikkerhetskulturen.

Riktig sikring redder liv

– Et av de viktigste budskapene er at barn under fire år, og gjerne de som er større, bør sitte i bilsete som vender bakover. Små barn har store hoder og de har derfor høy risiko for å få nakke- og hodeskader i en ulykke dersom de sitter i barnesete som er vendt framover, sa Ann Helen Hansen fra Trygg Trafikk da hun demonstrerte bruk av bilstol.

Vi må nå alle innbyggere for å ha mulighet til å innfri visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken.

Fra India til Norge

Asma Khan har med datteren Iqra Basheer på 3,5 år til helsestasjonen. De flyttet til Norge fra India i sommer i forbindelse med et jobboppdrag. Mamma Asma er begeistret over alle mulighetene i Norge, og omfavner den norske sikkerhetskulturen.

– Vi har ikke barneseter i bil i India. Jeg ser jo at det er kjempeviktig, og dessuten lovpålagt her. Jeg vil absolutt ta det i bruk når vi skaffer oss bil, sier hun.

Asma forteller at hun ikke tidligere har tatt inn over seg hvor risikabelt det er å ha barna løse i bilen, eller foran seg på en scooter.

– Det er veldig mange trafikkulykker i India. Det finnes forskrifter for sikkerhet, men det hjelper ikke når de fleste ikke følger reglene, sier hun.