Tross mye vind, vær og til dels svært vanskelige kjøreforhold, så fortsetter den positive nedgangen i ulykkesstatistikken. Trafikken tok 7 liv i januar i år, mot 9 liv i fjor. I 2013 og 2012 var tallet tosifret, med henholdsvis 14 og 15 omkomne.

Takk for at du kjører pent og tar hensyn!

- Jeg vil takke alle som har kjørt pent i januar, som har tatt hensyn, som har kjørt etter forholdene, som har bremset i tide og som på andre måter har bidratt til at vi ikke mistet flere. Et liv som går tapt vil alltid være et for mye, men vi er veldig glade for at den positive utviklingen ser ut til å fortsette, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for Trafikksikkerhet i Vegdirektoratet.

Nullvisjonen, en visjon om null drepte og hardt skadde i trafikken, er ledestjernen i Statens vegvesens arbeid. En slik visjon krever langsiktig, systematisk og målrettet arbeid, med et bredt spekter av tiltak, på tvers av ulike etater og i godt samarbeid med trafikantene og andre aktører. Holdningsskapende arbeid gjennom kampanjer, og tiltak for sikrere veger og kjøretøy, er noe av innholdet i verktøykassa.

- Ulykkesstatistikken og analysene vi gjør forteller oss at det er summen av alle tiltakene som utgjør en forskjell, at de aller fleste som ferdes i trafikken tar de rette valgene og at vi sammen er på rett veg for at stadig færre skal miste livet i trafikken, sier Ranes.


Vi har ingen å miste

Det var stort sett idet vi møtte hverandre, at uhellet skjedde. Fire av ulykkene i januar var møteulykker, mens to var utforkjøringer. I tillegg døde en fotgjenger. På denne tiden av året kan det være vanskelige kjøre- og lysforhold, og det er det viktig å ta hensyn til.

- Om vi kjører etter forholdene, tar ekstra høyde for uventede situasjoner og tar hensyn til hverandre, så gir vi både oss selv og andre et godt utgangspunkt for at det skal gå bra hvis det skulle skje noe, sier Ranes.