Ekstrapassasjer i baksetet
I dag kan man i enkelte biler med stort baksete og uten krav til bilbelte ha med ett ekstra barn under 15 år i tillegg til det antallet passasjerer bilen er registrert for. Hovedsakelig gjelder dette eldre veteranbiler. Regelen har medført en del usikkerhet om hva som faktisk er tillat og forsøk på oppfinnsomme løsninger uten tilfredsstillende sikkerhet verken for barnet eller andre i bilen. Av hensyn til trafikksikkerhet og for å fjerne denne usikkerheten vil regelen nå oppheves. Ingen biler kan ha flere passasjerer enn hva de er registrert for.

Barn på moped
I Norge registreres mopeder bare for én person. I tillegg er det tillatt å ha med en passasjer på under 10 år. Som for ekstrapassasjer i bil er ikke dette noe som gjøres i stor grad, men det er kjent at enkelte benytter moped til å f.eks. frakte barn til barnehagen. Moped er et miljøvennlig og lite plasskrevende transportmiddel. Vegdirektoratet mener imidlertid at trafikksikkerhetshensyn som generell risiko for ulykker på moped, alder på mopedsjåfører, alder på passasjer og manglende opplæring i kjøring med passasjer veier tyngre. Fra 1. august er det derfor ikke lenger lov å ha med passasjer på mopeden.

Fakta

  • Forskrift om bruk av kjøretøy (bruksforskriften) § 3-1 nr. 2 har åpnet for ekstrapassasjerer under 15 år i bil og under 10 år på moped. Barna er da i tillegg til det kjøretøyet er registrert for.
  • Av hensyn til trafikksikkerheten oppheves nå § 3-1 nr. 2 bokstav b og f, og ekstrapassasjerer i bil og på moped vil ikke lenger være tillatt
  • Endringene trer i kraft 1. august 2013
  • Oversikt over forskriftene finnes på lovdata.no

 

Kontaktperson i Statens vegvesen:
Seksjonsleder Jon Molnes, tlf.: 907 83 811