- Vi har vurdert risikoen og sett at det er forsvarlig å endre skiltingen slik at en del tunge kjøretøy med relativt lav risiko lovlig kan kjøre gjennom Oslofjordtunnelen. Vi håper endringen vil redusere ulempene for lastebilnæringen og næringslivet, sier Nils-Erik Bogsrud, avdelingsdirektør i Statens vegvesen. Avgjørelsen er tatt i samarbeid med brannvesenet.

Dersom det nye forbudet ikke blir respektert, vil dagens skilting med forbud for alle kjøretøy over 7,5 tonn igjen gjelde.

Hyppigere kontroller
Politiet og Statens vegvesen vil i tiden etter at ny skilting er på plass intensivere kontrollaktiviteten for å sikre at skiltingen følges.

- Vi oppfordrer de tungbilsjåførene, som fra 27. februar har lov til å kjøre i Oslofjordtunnelen igjen, om å holde lav hastighet og god avstand til andre kjøretøy, sier Nils-Erik Bogsrud, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.