Møt prosjekteringsleder Håkon Skagen
 
Prosjekteringsleder Håkon Skagen

Møt kontrollingeniør Signe Evjen

Kontrollingeniør Signe Evjen

Møt vegplanlegger Synnøve Jacobsen

Vegplanlegger Jakobsen

Møt tunnelbygger Magni Mauset

Tunnelbygger Mauset

Møt geotekniker Kristian Aunaas

Geotekniker Aunaas

Møt grunnerverver Camilla Degerdal Gulliksen

Grunnerverv Gulliksen