Studenter ved NTNUVegvesenet samarbeider tett med utdanningssektoren for å sikre fremtidig kompetanse og kapasitet. Her fra en forelesning på NTNU.

Nasjonal transportplan fastslår at det skal brukes 500 milliarder kroner på samferdsel i Norge de neste 10 årene.  Statens vegvesen har et såkalt sektoransvar for kompetanse i vegsektoren. Det vil si at de bidrar til å sikre tilstrekkelig kompetanse og kapasitet, ikke bare i Vegvesenet, men også i bransjen av entreprenører og rådgivende ingeniører som Vegvesenet bruker for å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde infrastrukturen.

Samarbeid med utdanningssektoren
Vegvesenet driver derfor mye forskning og utvikling og samarbeider tett med en rekke høgskoler og universiteter. Fagmiljøer må bygges opp og videreutvikles for å sikre tilstrekkelig med undervisningskrefter, og studenter oppfordres til å velge fag det ikke akkurat vil bli arbeidsledighet innen de neste ti til femten årene.

Hva betyr dette for meg som student?
Statens vegvesen har blant annet en ordning for studenter som vil skrive sine Bachelor- eller Masteroppgaver i samarbeid med Vegvesenet. Om du har en oppgave-idé som er interessant for Statens vegvesen kan det føre til et samarbeid som gir deg 7 500,- eller 15 000,- for henholdsvis Bachelor- og Masteroppgave.

I tillegg får du muligheten til å få en annen innsikt i sektoren og fagområdene enn du får på skolebenken alene, noe som ikke er direkte dumt å ha med på CV-en som nyutdannet.

Les mervegvesen.no/jobb