Planlegger du å skrive oppgave innenfor et fag som er interessant for veg- og transportsektoren , og studerer ved en av utdanningsinstitusjonene vi har samarbeidsavtale med , kan vi bidra med økonomisk støtte og veiledning. Den økonomiske støtten til bacheloroppgave er på 7 500 kr, og 15 000 kr for masteroppgave.

Først avtale, så oppgave

For å få støtte til oppgaven din må du først inngå en avtale med både studiestedet ditt og Statens vegvesen. Tema for oppgaven må defineres, i tillegg til at det må avtales hvem som skal være din veileder - både i Statens vegvesen og ved studiestedet. 

Hvem kan jeg kontakte?

Følgende kontaktpersoner i Statens vegvesen kan sette deg i kontakt med aktuelle fagpersoner for din oppgave.