Hvert år har omtrent 200 studenter sommerjobb på Vegvesenets lokasjoner over hele landet. Sjansene for å få sommerjobb hos oss er størst for deg som er i gang med studium innenfor våre fagområder. Vi prioriterer søkere fra universitetene og høgskolene vi har samarbeidsavtaler med, men studenter fra andre læresteder og fagområder kan også få sommerjobb hos oss.

Innholdet i sommerjobbene varierer fra år til år, avhengig av hvilke oppgaver som skal løses. Mange vil få oppgaver som er relevante for sine studier, men vi kan ikke garantere at alle får det.