Det nye PKK- og verkstedsregisteret er todelt og består av et register over godkjente kjøretøyverksteder og kontrollorganer, og et register over innmeldte data fra periodiske kjøretøykontroller og påfølgende etterkontroller.

Det nye registeret vil blant annet innebære følgende:

  • Sanntidsregistrering av PKK med nøyaktig tidsangivelse for registrering, umiddelbar tilbakemelding på mottatt kontroll og Autosys oppdateres også umiddelbart.
  • Det vil ikke være mulig å ta ny PKK dersom kjøretøyet allerede har gjennomført en PKK for inneværende periode.
  • Etterkontroller kan bare gjennomføres elektronisk ved å laste ned kontrollseddel inkludert mangelmerknader, det vil da kun være funksjonalitet for å slette de mangelmerknadene som er utbedret.
  • Kontrollorgan kan velge å benytte Altinn-skjema eller å benytte dataleverandør for å levere resultat av kontroller.
  • Ny kontrollseddel vil ikke vise kontrollpunkter som er kontrollert og funnet i orden eller kontrollpunkter som er uaktuelle for kjøretøyet, kun mangelmerknadene.
  • Ved å melde inn en kontrollseddel erkjenner kontrollorganet at det er gjennomført en fullstendig kontroll der alle relevante kontrollpunkter er kontrollert.
  • Det vil ikke være mulig for kontrollorganene å slette en innsendt kontrollseddel selv. Kontrollorgan som trenger å slette/ugyldiggjøre en kontroll må ta kontakt med TK-tjenester, tlf. kun for kontrollorgan: 815 20 900. Merk at telefonnummeret er endret i forhold til tidligere utsendt informasjon.
  • Utvelgelse til stikkprøvekontroll kan bli varslet på kontrollseddel, og Statens vegvesen vil i slike tilfeller ankomme innen 30 minutter for å gjennomføre stikkprøvekontroll. Kontrollorganet må da vise til informasjonen på kontrollseddelen og presisere overfor bileier/fører at SVV vil foreta en stikkprøve, noe som innebærer at kjøretøyet ikke kan forlate kontrollorganet før stikkprøvekontrollen er gjennomført.
  • Kontrollorganene vil gjennom dataleverandørers systemer inntil videre ha tilgang til all kontrollhistorikk for kjøretøy inkludert hvor kontroller er gjennomført. Vi presiserer at informasjon om hvor tidligere kontroller er gjennomført skal behandles som fortrolig informasjon, og kan blant annet ikke videreformidles.