Forurensing i forbindelse med bruk av elektriske biler kommer kun fra produksjonen av den elektriske kraften, avhengig av hvordan denne produseres. Ulempen med elektriske biler har først og fremst vært den begrenset kjørelengde, typisk 40–80 km på en lading. Men nå er det elbiler på full fart inn i markedet som kan kjøres mellom 30–50 mil.

Elbiler og elektrifisering av transporten er et langsiktig miljøtiltak med en rekke positive effekter:

  • Ingen lokale utslipp av partikler, NOX, HC eller CO.
  • Elbiler på norsk, fornybar energi bidrar ikke til CO2-utslipp. Elektrisitet produsert av fossilt brensel har vesentlig lavere CO2-utslipp på grunn av elmotorens høye effektivitet.
  • Støynivået fra elbiler er lavere enn for vanlige personbiler.
  • Individuell persontransport i små elbiler vil ikke være mer miljøbelastende enn kollektivtrafikk.

Elbilens utfordring er fortsatt energibæreren, det vil si batterienes manglende energitetthet. Derfor har det til nå stort sett vært mange små og lette elbiler, for å gi lavere vekt, på markeder. Dette er i ferd med å forandre seg og laste- og varebiler er tilgjengelig i det europeiske markedet.

Du finner informasjon om lading på enova.no