Imidlertid er andelen helseskadelige komponenter i HC-utslippet betydelig mindre under gassdrift sammenliknet med bensindrift.¨

NB! Vær oppmerksom på at konvertering av eldre biler til gassdrift ofte ikke gir den ønskede miljøgevinsten, og at resultatet av slik konvertering kan være at utslippene øker.

Informasjon om hvor Circkle K tilbyr LPG.

Andre linker:
www.ngv.org