I fri tilstand er karbondioksid en meget viktig bestanddel av atmosfærisk luft. Ved forbrenning av for eksempel ved, kull, koks og petroleum under tilstrekkelig oksygentilførsel, dannes karbondioksid ved at oksygenet i lufta reagerer med kabonet i brenselet. Ved forbrenningsreaksjoner i organismen dannes også karbondioksid, som forlater kroppen gjennom utåndingsluft, som har et CO2-innhold på ca. 40 prosent.

Bensin og diesel inneholder karbon. Når drivstoffet forbrennes, vil karbonet oksideres til CO2 i en kjemisk reaksjon. Oksygenet tas fra lufta, siden bensin og diesel i svært liten grad inneholder oksygen. Når en dieselbil for eksempel bruker en halv liter diesel per mil (som tilsvarer 0,42 kilo diesel per mil), er CO2-utslippet fra denne bilen på den samme milen 1,33 kilo CO2 - altså nesten tre ganger så høyt!

For å forstå dette må vi vite at én kilo diesel inneholder 86 prosent karbon. Vi må også vite at karbonets atomvekt er 12, og at atomvekten for oksygenet er 16. Ett molekyl CO2 består av et karbonatom med atomvekt 12 og to oksygenatomer med vekt 16. Molekylvekten for karbondioksid (CO2) er dermed 44.
Det betyr at CO2 veier 3,67 ganger så mye som rent karbon. Men fordi bare 86 prosent av den ene kiloen med diesel består av karbon, blir det riktige CO2-innholdet i en kilo diesel 3,17 kilo CO2.

Regn ut ditt utslipp

CO2-utslippet til en bil måles i gram per kilometer. Dette kan du regne ut basert på forbruket. Utslippet av klimagassen avhenger av forbruket. For å regne om til liter må vi legge inn tettheten til diesel og bensin, som er henholdsvis 0,84 og 0,74 kilo per liter.

Da får vi disse utslippsfaktorene:

  • Utslippet ved forbrenning av diesel er 2,66 kilo CO2 per liter diesel.
  • Utslippet ved forbrenning av bensin er 2,32 kilo CO2 per liter bensin.

Gå inn på Vägverkets nettide og regn ut hvor mye CO2 du slipper ut og hva du kan spare med å kjøre mer økonomisk!

Regn ut CO2-utslippet i vg.no