I 2016 slapp nyregistrerte personbiler ut 93 g CO2/km i snitt. Dette er syv gram lavere enn i 2015. Det gjennomsnittlige CO2-utslippet har blitt redusert med 41 g/km de siste fem årene og med 84 g/km på ti år. Drøyt femten prosent av personbilene som ble registrert i 2016 var nullutslippsbiler.

EU har satt som målsetning at nyregistrerte personbiler innen unionen i gjennomsnitt skal slippe ut maksimalt 130 g CO2/km i 2015. Hvert medlemsland registrerer og rapporterer til EU-kommisjonen CO2-utslippet fra nyregistrerte personbiler i sitt land, og dette gjør også Norge. Nye biler solgt i EU i 2015 hadde i snitt et utslipp på 119,5 g CO2/km, åtte prosent under 2015-målet. EU har videre satt et mål om at nye personbiler i snitt skal slippe ut høyst 95 g CO2/km i 2021. Norge har en målsetning om at nye personbiler i 2020 ikke skal overstige et gjennomsnitt på 85 g CO2/km.

Oversikten nedenfor viser utviklingen i CO2-utslipp, målt etter typegodkjenningstestene, fra nyregistrerte personbiler i Norge sammenlignet med nabolandene Sverige og Danmark, og EU samlet. Trenden er fallende i alle gruppene, og Norge passerte Danmark som landet med lavest gjennomsnittlig utslipp i 2015.

 

 

CO2-utslipp_nye_personbiler_2013

 

 

CO2-utslipp_kjoretoy_Norge2012