Med fabrikkmontert partikkelfilter menes et filter som reduserer partikkelutslippene fra dieselbiler og som er påmontert av bilfabrikanten.

Godkjente partikkelfilter
For at det skal registreres at en bil har fabrikkmontert partikkelfilter så er det kun typegodkjente filterløsninger som aksepteres. Det vil si at bilen skal i typegodkjenningstestene ha vært utstyrt med filteret og utslippet er da dokumentert gjennom testen. Dette sikrer at filtrene har god kvalitet og lang levetid noe som gir en garanti for at utslippsreduksjonen er reell og vedvarer også når bilen blir eldre. Videre er løsningen da omfattet av bilprodusentens produktansvar.

Ikke reduksjon for ettermontering
Ettermonterte filtre vil ikke gi grunnlag for avgiftsreduksjon. Forskning viser at disse har dårligere effekt og holdbarheten er ikke garantert som for de fabrikkmonterte filtrene. 

Partikkelfilter må dokumenteres
For biler som er registrert etter typegodkjenning (felt for norsk typegodkjenningsnummer i vognkortet er utfylt) vil korrekt årsavgift bli beregnet på grunnlag av informasjon i typegodkjenningen om fabrikkmontert partikkelfilter.

Det kan være tilfeller hvor opplysningene er feil eller ikke registrert i motorvognregisteret. For biler som er enkeltgodkjent, uten norsk typegodkjenningsnummer, er disse opplysningene normalt ikke registrert. I slike tilfeller må det fremlegges dokumentasjon som bekrefter at bilen er utstyrt med originalt fabrikkmontert partikkelfilter. Slik dokumentasjon kan leveres eller sendes inn til trafikkstasjonen.

Gyldig dokumentasjon
Følgende godkjennes som gyldig dokumentasjon for at originalt fabrikkmontert partikkelfilter er montert:

  • Samsvarssertifikat/COC for den aktuelle bilen.
    Samsvarssertifikat er fabrikantens bekreftelse for at bilen samsvarer med en EF-typegodkjenning. Et slikt samsvarssertifikat skal følge alle nye biler som er EF-typegodkjente. Utslippsnivået for partikler i dokumentets pkt. 46.1 legges til grunn hvis utslippsnivået er mindre enn 8 mg/km for biler typegodkjent før 31.12.2007 respektive 5 mg/km for biler typegodkjent etter 31.12.2007. Hvis utslippsnivået er høyere enn disse verdier må det fabrikkmonterte partikkelfilteret eventuelt fremkomme i merknadsfeltet i samsvarssertifikatet eller dokumenteres separat. For biler som er avgasstypegodkjent iht. direktivene som gjelder for tyngre biler er grensen for utslippsnivået 10 mg/kWh.
  • Bekreftelse fra hovedimportør/representant for bilprodusenten som spesifiserer at bil med gjeldende kjennemerke eller understellsnummer har originalt fabrikkmontert partikkelfilter, sammen med angivelse av utslippsnivået. Dette skal være ledsaget av underlag fra produsent, prøvelaboratorium eller EF-typegodkjenning som bekrefter opplysningene.

Statens vegvesen registrerer opplysninger om at fabrikkmontert partikkelfilter er montert på det konkrete kjøretøyet i motorvognregisteret. Disse opplysningene blir deretter gjort tilgjengelig for Skatteetaten, som på dette grunnlaget beregner korrekt trafikkforsikringsavgift (årsavgift).