Busser skal være utstyrt med brannslukningsapparat. Apparatet skal være sikkert plassert og lett tilgjengelig for fører. Pulverapparatene som brukes skal være godkjent i Norge, og skal kontrolleres og godkjennes årlig av et kompetent firma.

  • I buss med inntil 22 sitteplasser i tillegg til førersetet er det krav om minst én håndslokker med minimum 2 kg pulver.
  • I buss med over 22 sitteplasser i tillegg til førersetet, skal det være minst en håndslokker med minimum 6 kg pulver.
  • Har dere campingbil som russebil, er det krav om minst én håndslokker med minimum 2 kg pulver.

Det er ikke krav til brannslukningsapparat i personbiler, men det er anbefalt. Vi anbefaler også å ha røykvarsler og gassvarsler i russebil og russebuss, spesielt hvis dere skal overnatte der.