Hele regelverket er for stort til å gi fullstendig informasjon om alle regler som gjelder for russebil og russebuss på denne nettsiden. Om du ønsker yttligere informasjon, se kjøretøyforskriften.

Kjøretøyet må være i forskriftsmessig stand før kjøring begynner. Det betyr at det må være registrert, og tilfredsstille de tekniske kravene som gjelder for kjøretøyet. Tekniske krav følger dato for første gangs registrering av kjøretøyet.

Definisjoner

Personbil

Bil for persontransport med høyst 8 sitteplasser i tillegg til førersete.

Buss

Bil for persontransport med over 8 sitteplasser i tillegg til førersetet.

De tekniske reglene for buss kan deles inn i tre hovedgrupper etter alder på bussen:

  • buss registrert første gang før 1983
  • buss registrert mellom 1983 og 2004
  • buss registrert 2004 og senere

Trafikkstasjonene kan svare på spørsmål om detaljene i reglene for alle typer buss.

Bevaringsverdig kjøretøy (veteranbil/-buss)

  • Har merknad i vognkortet som bevaringsverdig
  • Dårlig egnet som russebil
  • Det er det ikke er lov å bygge om bevaringsverdige kjøretøy, utvendig og innvendig
  • Det er begrensning i hvordan disse kan brukes.