Turvognløyve er et dokument som viser at man har rett til å drive med persontransport mot betaling.

  • Leier dere buss og sjåfør fra samme firma? Ja, da trenger dere turvognløyve i bussen. Det er utleieselskapet dere leier av som må sørge for at turvognløyve er i orden. I tillegg må dere huske å ha gyldig leiekontrakt, mellom dere og firmaet for leie av buss med sjåfør, liggende i bussen.
  • Leier dere buss og sjåfør fra forskjellig firma? Da trenger dere ikke turvognløyve i russebussen, men dere må huske å ha gyldig leiekontrakt for leie av buss og kontrakt inngått med sjåfør liggende i bussen.
  • Eier dere bussen og leier privat sjåfør? Da trenger dere ikke turvognløyve i russebussen.

Les mer om hva dere må ha med i bussen.

Du kan sjekke om et utleieselskap har turvognløyve i orden.

Lurer dere på noe mer om turvognløyve? Ta kontakt med Nasjonal transportløyve i Statens vegvesen.