Det er påbudt å ha gyldig forsikring for alle registrerte kjøretøy. Hvis du ikke betaler forsikring og trafikkforsikringsavgiften (årsavgift) for kjøretøyet ditt, vil du få et gebyr for hver dag kjøretøyet er uforsikret.  

Har du spørsmål om trafikkforsikringsavgiften (årsavgift), ta kontakt med forsikringsselskapet ditt. Du kan også lese mer om trafikkforsikringsavgift på Trafikkforsikringsforeningens nettsider.

Satsene for trafikkforsikringsavgiften

Satsene for trafikkforsikringsavgiften vedtas av Stortinget hvert år. De nye satsene for trafikkforsikringsavgiften 2018 finner du hos Trafikkforsikringsforeningen.

Årsavgift fra 2017 eller tidligere år 

Her kan du sjekke om årsavgiften fra 2017 eller tidligere år er betalt for et kjøretøy (Skatteetaten)