Tenk sikkerhet når du lader elbilen

Elbiler kan lades fra en vanlig strømkontakt, fra fastmontert ladeutstyr eller hurtigladestasjon. Ved lading overføres mye energi gjennom ladekabel og kontakter. Skader og feil på utstyr kan i verste fall føre til varmgang og brann. 

Skader på elektrisk utstyr kan også føre til at personer utsettes for farlig spenning ved berøring av bil eller elektrisk utstyr. Det er derfor svært viktig at utstyr ivaretas, og at lading utføres på riktig måte. Ved behov må utstyr repareres eller skiftes.

Parkering og lading

Har du fast parkering med lademulighet, for eksempel hjemme eller på arbeid, bør du installere et dedikert ladeuttak for elbil (Mode 3). Dette er utstyr hvor en kontrollboks er fastmontert, og som gjerne har fast tilkoblet ladekabel. Utstyret er dimensjonert for høyere kontinuerlige strømstyrker enn vanlige kontakter og skjøteledninger. Dette kan forkorte ladetiden og reduserer dessuten risikoen for overbelastning, varmgang og brann.

 

Er elbilen din eldre enn 8-10 år?

Batteriene i elbiler svekkes over tid. I de batteripakkene som selges i dag, er teknologien annerledes enn i batteriene i eldre elbiler. Bytter du batterikjemi, må du være klar over at Statens vegvesen må godkjenne endringen (dette anses som ombygging). Det er ditt ansvar at dette blir godkjent, og det er viktig at du følger regelverket. 

Erstatter du batteripakken med en original batteripakke fra samme produsent regnes det som normalt vedlikehold, og krever ingen godkjennelse.

Slik lader du batteriet på en elbil på en sikker måte

 Lading:

 • Følg produsentens anvisninger om sikker bruk.
 • Ladekabel må alltid tilkobles en jordet kontakt for å beskytte mot elektrisk sjokk ved feil.
 • Bruk original ladekabel eller en kabel med tilsvarende egenskaper og ladestrøm (inntil 10A på vanlig jordet husholdningskontakt).
 • Unngå bruk av skjøteledninger – plugg ladekabelen direkte i bilen.
 • Har du ladekabel med kontrollenhet integrert, heng alltid boksen opp slik at vekta av den ikke belaster støpselet og stikkontakten. Da begrenser du muligheten for varmgang og skade på plugg og kontakt.
 • Sikre at ladekabelen ikke er i veien for fotgjengere eller kan bli skadet av trafikk når du lader.
 • Beskytt elektriske kontakter og plugger mot vann, snø og saltsprut for å unngå korrosjon og dårlig kontakt. Lukk lokket på ladekontakter etter bruk.
 • Ikke bruk ladekabel som har synlige skader eller korrosjon på plugg (støpsel) eller kontaktpinner. Dette kan skade kontakten og være en fare for andre som skal lade fra samme kontakt.

 Vedlikehold:

 • Følg produsentens anvisninger om vedlikehold.
 • Sjekk ladekabel, plugger og kontakter jevnlig for synlige skader, sprekker og tegn til varmgang (sot og brune merker på plasten). Utstyr med skader må ikke benyttes.
 • Blir pluggen (støpselet) unormalt varm under bruk, må både plugg og kontakt sjekkes for feil. Se spesielt etter fargeforandring på plast på støpt plugg og plasten rundt kontakthullene i kontakten. Er dette brunt eller svart, må du ikke bruke kontakt / plugg før dette er reparert.
 • Ikke gjør endringer på ladesystem og tilsvarende utstyr. Med ladesystem menes alt fra og med kontakten i vegg til og med ladeelektronikken/programvaren i bilen.