Elsykler skal oppfylle kravene som gjelder for vanlige sykler. I tillegg er det egne krav til hjelpemotorens kraft og virkemåte:

 • Hjelpemotoren må ikke ha høyere nominell effekt enn 0,25 kW. Det finnes tre unntak:

  1. Sykkel med to sitteplasser som er tildelt eller utlånt som hjelpemiddel fra Arbeids- og velferdsetaten kan ha nominell effekt på høyst 0,5 kW
  2. Sykkel med tre hjul og tre eller flere sitteplasser kan ha nominell effekt på 0,5 kW. Dette følger ikke av forskriften, men av et generelt vedtak truffet av Statens vegvesen.
  3. Sykkel som benyttes av Forsvaret, Sivilforsvaret, brannvesen, politi eller akuttmedisinske tjenester tillates å ha en motoreffekt på inntil 1 kW. Dette følger ikke av forskriften, men av et generelt vedtak truffet av Statens vegvesen.
 • Hjelpemotoren skal bare gi kraft når du tråkker på pedalene (eller bruker veivanordning for armer)
 • Motoren alene kan likevel gi fremdrift opp til 6 km/t, såkalt «oppstartsassistanse»
 • Hjelpemotoren skal koble ut når sykkelen oppnår en hastighet på 25 km/t, eller tidligere dersom syklisten slutter å trå/veive

Du kan bruke elsykkelen på de samme områdene som vanlige sykler og du er ikke forpliktet til å registrere sykkelen. Det er ikke påbudt med sykkelhjelm, men vi oppfordrer alle syklister til å bruke dette.

Moped?

Noen ombyggingssett eller komplette kjøretøy som på markedet omtales som «elsykkel», har spesifikasjoner som medfører at de etter regelverket er klassifisert som moped. Dette er tilfellet hvis kjøretøyet:

 • er utstyrt med en hjelpemotor med høyere nominell motoreffekt enn 0,25 kW
 • har fremdrift kun ved motorkraft også over 6 km/t, eller
 • er innrettet slik at hjelpemotoren gir kraft også ved hastigheter over 25 km/t

For at du skal kunne benytte en moped på lovlig måte, må den være registrert og inneha gyldig ansvarsforsikring. Føreren må ha gyldig førerkort og bruke moped/motorsykkelhjelm. Mopeder kan kun kjøre i kjørebanen, altså ikke i sykkelfelt, på gang/sykkelveger, fortau eller andre steder som er forbeholdt syklende og gående.

Ulovlig bruk av moped vil kunne medføre forelegg, bøter, utsettelse av retten til å ta førerkortet m.m. Om du er uheldig og skader andre personer eller andres eiendeler, vil dette også kunne få store økonomiske konsekvenser for deg.