Med leketøy har du lov til å kjøre på de samme områdene som du kan gå på. Statens vegvesen har ingen spesielle tekniske krav til leketøy, og det er heller ingen alderskrav.

Det er viktig å være oppmerksom på at hastighetssperren skal være permanent. Det vil si at du ikke skal kunne endre hastigheten som sperren er innstilt på. Noen kjøretøy på markedet har såkalte «barnemodus» som vil si at man ved en bryter på kjøretøyet, eller ved bruk av fjernkontroll, kan sperre hastigheten på 6 km/t. Kjøretøy med denne typen hastighetssperre vil ikke kunne regnes som «leketøy», fordi sperren da ikke er permanent.

Produsenter, importører og selgere av leketøy skal sørge for at leketøy kan brukes med minst mulig risiko for barna. Mer informasjon om dette finnes på Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sine nettsider.