Innretningen kan veie maksimalt 250 kg (inkludert eventuelle batterier) og være maksimalt 180 cm lang og 85 cm bred. Dersom innretningen er motordrevet, må den være sperret på en hastighet som ikke overstiger 10 km/t.

Trafikkreglene fastsetter at rullestolbrukere anses som gående. I trafikken skal rullestolbrukere, enten stolen er manuell eller elektrisk, følge reglene som gjelder for gående. Dermed kan rullestolbrukere bruke fortau, gang- og sykkelvei.